Hotline 0243 999 1313

Sản Phẩm

DP9 180 DP9 (10 Con)

DP9 180 DP9 (10 Con)

2.54SMD 2.54MM 2*40PSMD 80

2.54SMD 2.54MM 2*40PSMD 80

2.0MM 2x40p 25 2mm

2.0MM 2x40p 25 2mm

XH2.54 2.54mm 2p/3p/4p/5p/6p/7p/8p/9p-16p (50 Con)

XH2.54 2.54mm 2p/3p/4p/5p/6p/7p/8p/9p-16p (50 Con)

VH3.96 3.96mm 2p/3p/4p/5p/6p/7p/8p/9p/10p

VH3.96 3.96mm 2p/3p/4p/5p/6p/7p/8p/9p/10p

VH3.96 3.96mm 2p/3p/4p/5p/6p/7p/8p/9p/10p

VH3.96 3.96mm 2p/3p/4p/5p/6p/7p/8p/9p/10p

VH3.96 3.96mm 2P/3/4/5/6/7/8/9/10p (50 Con)

VH3.96 3.96mm 2P/3/4/5/6/7/8/9/10p (50 Con)

MC908JL8CDWE MC68HC908JL8CDW MC68HC908JL8 MC908JL8CDW

IC FPGA 65 I/O 100TQFP Vi điều khiển IC chất lượng cao -->> Linhkiendientuso.vn luôn có GIÁ ƯU ĐÃI c...

LPC2214FBD144 LPC2214 LPC2214FBD144/01 LPC2214FBD144/01,5

IC CPLD 440MC 5.4NS 100TQFP Vi điều khiển IC chất lượng cao -->> Linhkiendientuso.vn luôn có GIÁ ƯU ...

STM32F207ZGT6 STM32F207 LQFP-144 ARM STM32F207ZGT6TR

IC MCU 32BIT 512KB FLASH 176LQFP Vi điều khiển IC chất lượng cao -->> Linhkiendientuso.vn luôn có GI...

C8051F342-GQR 8051F342 C8051F342-GQ TQFP32 C8051F342-GMR

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP Vi điều khiển IC chất lượng cao -->> Linhkiendientuso.vn luôn có GIÁ ...

C8051F320 C8051F320-GQR C8051F320-GQ LQFP32 C8051F320-G

IC FPGA 185 I/O 240QFP Vi điều khiển IC chất lượng cao -->> Linhkiendientuso.vn luôn có GIÁ ƯU ĐÃI c...

ADM2483BRWZ ADM2483 ADM2483BRW SOP-16 ADM2486BRWZ-REEL

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP Vi điều khiển IC chất lượng cao -->> Linhkiendientuso.vn luôn có GIÁ ...

GD32F103VCT6 tương thích STM32F103VCT6 GD32F103VBT6 QFP100

IC MCU USB PERIPH HI SPD 100LQFP Vi điều khiển IC chất lượng cao -->> Linhkiendientuso.vn luôn có GI...

STM32F103VBT6 STM32F103VBT6TR STM32F103VBT ARM-MCU

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 20MLP Vi điều khiển IC chất lượng cao -->> Linhkiendientuso.vn luôn có GIÁ ƯU ...

STM32F103VET6 STM32F103VET7 STM32F103VET6TR LQFP100

IC FPGA 173 I/O 240QFP Vi điều khiển IC chất lượng cao -->> Linhkiendientuso.vn luôn có GIÁ ƯU ĐÃI c...

STM32F107VCT6 STM32F107VCT6TR STM32F107VC STM32F107VCT7

IC FPGA 138 I/O 208QFP Vi điều khiển IC chất lượng cao -->> Linhkiendientuso.vn luôn có GIÁ ƯU ĐÃI c...

ENC28J60-I/SO ENC28J60 NC28J60I/SO ENC28J60T-I/SO SOP28

IC FPGA 142 I/O 208QFP Vi điều khiển IC chất lượng cao -->> Linhkiendientuso.vn luôn có GIÁ ƯU ĐÃI c...

LPC1751FBD80 LPC1751FBD LPC1751 LPC1751F LPC1751FBD80/551

IC DSP FIX PT 16-BIT 144-LQFP Vi điều khiển IC chất lượng cao -->> Linhkiendientuso.vn luôn có GIÁ Ư...

LPC2148 LPC2148FBD64 LPC2148FBD64/01 LQFP64

IC MCU 32BIT 512KB FLASH 144LQFP Vi điều khiển IC chất lượng cao -->> Linhkiendientuso.vn luôn có GI...

STM8L052R8T6 STM8L152R8T6 STM8L052R8T6TR QFP64

IC FPGA 89 I/O 144TQFP Vi điều khiển IC chất lượng cao -->> Linhkiendientuso.vn luôn có GIÁ ƯU ĐÃI c...

EP3C10E144C8N EP3C10E144C8 EP3C10E144I7N EP3C10F256C8N

IC FPGA 85 I/O 144TQFP Vi điều khiển IC chất lượng cao -->> Linhkiendientuso.vn luôn có GIÁ ƯU ĐÃI c...

EP3C5E144C8N EP3C5E144C8 EP3C5E144I7N EP3C5F256C8N EP3C5F256

IC MCU 32BIT 256KB FLASH 100LQFP Vi điều khiển IC chất lượng cao -->> Linhkiendientuso.vn luôn có GI...

EP4CE6E22C8N EP4CE6E22C8 EP4CE6E22I7N EP4CE6E22I7 QFP144

IC MCU 32BIT 256KB FLASH 100LQFP Vi điều khiển IC chất lượng cao -->> Linhkiendientuso.vn luôn có GI...

CC2530F256RHAR CC2530F256 CC2530 QFN40 CC2530F256RHA

IC MCU 32BIT 512KB FLASH 100LQFP Vi điều khiển IC chất lượng cao -->> Linhkiendientuso.vn luôn có GI...

ATmega328P-AU mega328P ATMEGA328P-AUR ATMEGA328PB-AU QFP32

IC MCU 32BIT 512KB FLASH 100LQFP Vi điều khiển IC chất lượng cao -->> Linhkiendientuso.vn luôn có GI...

ATT7022CU ATT7022BU ATT7022B ATT7022C ATT7022

IC MCU 32BIT 256KB FLASH 100LQFP Vi điều khiển IC chất lượng cao -->> Linhkiendientuso.vn luôn có GI...

XC3S500E-4PQG208C XC3S500E-4PQ208C XC3S500E-5PQG208I

IC MCU 32BIT 128KB FLASH 100LQFP Vi điều khiển IC chất lượng cao -->> Linhkiendientuso.vn luôn có GI...