Hotline 0243 999 1313

Mạch tích hợp IC

STM32F303CBT6 Chip ARM MCUCPU QFP-48

ARM® Cortex®-M4 STM32F3 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 128KB (128K x 8) FLASH 48-LQFP (7x7)

STM32F205RCT6 ARM MCU STM32 FlashMCU Chip IC

ARM® Cortex®-M3 STM32F2 Microcontroller IC 32-Bit 120MHz 256KB (256K x 8) FLASH 64-LQFP (10x10)

STM32F107VCT6 MCU IC

ARM® Cortex®-M3 STM32F1 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 256KB (256K x 8) FLASH 100-LQFP (14x14)

STM32F105RCT6 Flash MCU IC

ARM® Cortex®-M3 STM32F1 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 256KB (256K x 8) FLASH

STM32F105RBT6 Chip 32Bit M3 128K FlashLQFP-64 MCU

ARM® Cortex®-M3 STM32F1 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 128KB (128K x 8) FLASH 64-LQFP (10x10)

STM32F103ZET6 ARM MCU LQFP144 32Bit MCU

ARM® Cortex®-M3 STM32F1 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 512KB (512K x 8) FLASH

STM32F103VET6 32Bit Chip 512K FlashLQFP-100 MCU

ARM® Cortex®-M3 STM32F1 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 512KB (512K x 8) FLASH

STM32F103VCT6 CPU MCU IC MCU

ARM® Cortex®-M3 STM32F1 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 256KB (256K x 8) FLASH

STM32F103V8T6 SMD LQFP100 MCU Chip

ARM® Cortex®-M3 STM32F1 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 64KB (64K x 8) FLASH

STM32F103RFT6 MCU Chip ST MCU Chip

ARM® Cortex®-M3 STM32F1 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 768KB (768K x 8) FLASH 64-LQFP (10x10)

STM32F103RET6 32Bit Flash MCU

ARM® Cortex®-M3 STM32F1 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 512KB (512K x 8) FLASH

STM32F103RCT6 Chip F030C8T6 407VET6 8 S003F3P6/ZET6/RB/ZET6

ARM® Cortex®-M3 STM32F1 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 256KB (256K x 8) FLASH 64-LQFP (10x10)

STM32F103RCT6 MCU MCU IC Chip

ARM® Cortex®-M3 STM32F1 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 256KB (256K x 8) FLASH

STM32F103RBT6 32Bit MCU LQFP64

ARM® Cortex®-M3 STM32F1 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 128KB (128K x 8) FLASH 64-LQFP (10x10)

STM32F103R8T6 MCU IC MCU

ARM® Cortex®-M3 STM32F1 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 64KB (64K x 8) FLASH 64-LQFP

STM32F103CBT6 MCU MCU IC

ARM® Cortex®-M3 STM32F1 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 128KB (128K x 8) FLASH

STM32F103C8T6 CPU MCU

ARM® Cortex®-M3 STM32F1 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 64KB (64K x 8) FLASH 48-LQFP (7x7)

STM32F100RBT6B MCU Flash MCU

ARM® Cortex®-M3 STM32F1 Microcontroller IC 32-Bit 24MHz 128KB (128K x 8) FLASH

STM32F100C8T6B 32Bit64K Flash MCU IC Chip 48LQFP

ARM® Cortex®-M3 STM32F1 Microcontroller IC 32-Bit 24MHz 64KB (64K x 8) FLASH

STM32F100C8T6B 32Bit Flash MCU CPU

ARM® Cortex®-M3 STM32F1 Microcontroller IC 32-Bit 24MHz (64K x 8) FLASH

STM32F072RBT6 MCU SMD QFN-16 MCU Chip FlashIC

IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64LQFP

STM32F070F6P6 MCU Chip IC

IC MCU 32BIT 32KB FLASH 20TSSOP

STM32F051C8T6 CPU MCU

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP

STM32F042G6U6 MCU CPU

IC MCU 32BIT 32KB FLASH 28UFQFPN

STM32F030K6T6 CPU LQFP32 MCU

ARM® Cortex®-M0 STM32F0 Microcontroller IC 32-Bit 48MHz 32KB (32K x 8) FLASH 32-LQFP (7x7)

STM32F030F4P6 ARM MCU

ARM® Cortex®-M0 STM32F0 Microcontroller IC 32-Bit 48MHz 16KB (16K x 8) FLASH

STM32F030C8T6 ARM MCUCPU Chip

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP

STC90C52RC-40I-PDIP40 DIP MCU Chip IC

STC90C52RC-40I-PDIP40 STC NA